Nachystejte si:

Papír, obyčejnou tužku(nebou tenkou propisku nebo Centropen- prosím napište co jste použili), obuvnický metr nebo krejčovský (nejlépe nový), pravoúhlé pravítko.
Obkres by vám měla dělat jiná osoba, vy byste měli stát rovně rovnoměrně zatížit chodidla nebo sedět v mírném předklonu se zatíženými nohami.

  • Reálná délka chodidla „RD“

Postavíme se na papír a vezmeme pravoúhlé pravítko, postavíme ho kolmo k patě a uděláme uprostřed paty značku

Pravítko postavíme kolmo k palci a uděláme značku

Změříme vzdálenost a zapíšeme ji na papír- RD L /RD P

  • Postavíme se na papír a obkreslíme 2x celé chodidlo

Tužku držíme kolmo k papíru a obkreslíme

Tužku držíme pod úhlem 45° a obkreslíme

  • Výška palce a kloubu palce

Metrem nebo pravítkem změřte výšku palce i s nehtem a výšku kloubu palce, pokud je výrazný a vyšší než nárt.

  • Měření délky a šířky chodidla

Najdeme střed paty a palce. Spojíme, změříme a zapíšeme do obkresu.

Druhá čára je od středu paty a prochází druhým prstem, což je střed chodidla, spojíme. Vezmeme pravoúhlé pravítko a na této čáře v kolmici hledáme nejširší místo v prstní části obkresu.

  • Měření obvodů

1) Obvody od kloubu malíčku ke kloubu palce (tzv.OPK)

Zakreslíme na papír, kde je metr položený

Změříme dva obvody chodidla:

  • obvod pod chodidlem dokola
  • obvod nártu měřený od země k zemi

2) Poté měříme od kloubu malíčku k čáře středu chodidla
(čáru středu chodidla již máme)

Zakreslíme, kde je metr položený

Změříme dva obvody chodidla:

  • obvod pod chodidlem dokola
  • obvod nártu měřený od země k zemi

3) Posunume metr do nejvyššího bodu nártu

Zakreslíme, kde je metr položený

Změříme obvod přes nárt

4) Změříme obvod paty a lýtka

Změříme a zakreslíme obvod paty(prozutí) na papír

Změříme i obvod kotníku, lýtka, podle výšky dané obuvi

  • měřítko jako kontrolní prvek

Do pravého horního rohu prosím zakreslete pravoúhlý čtverec 3x3 cm

!

Kdekoliv v obkresu zakreslit kolmicí 10-20 cm dlouhou - vertikálně.

#

Kdekoliv v obkresu zakreslit kolmici 10-20 cm dlouhou - horizontálně.

Finální nákres by měl vypadat takto:

Share This