Nachystejte si:

Papír, Centropen, obuvnický metr nebo krejčovský (nejlépe nový), pravoúhlé pravítko.
Obkres by vám měla dělat jiná osoba, vy byste měli stát rovně rovnoměrně zatížit chodidla nebo sedět v mírném předklonu se zatíženými nohami.

 • Reálná délka chodidla „RD“

Postavíme se na papír a vezmeme pravoúhlé pravítko, postavíme ho kolmo k patě a uděláme uprostřed paty značku

Pravítko postavíme kolmo k palci a uděláme značku

Změříme vzdálenost a zapíšeme ji na papír- RD L/RD P

 • Výška palce a kloubu palce

Metrem nebo pravítkem změřte výšku palce i s nehtem a výšku kloubu palce, pokud je výrazný a vyšší než nárt.

 • Postavíme se na papír a obkreslíme 2x celé chodidlo

Tužku držíme kolmo k papíru

Tužku držíme pod úhlem 45°

 • Pomocné čáry chodidla

Uděláme pomocné rovnoběžky u palce a paty

Najdeme střed paty a palce. Spojíme, změříme a zapíšeme do obkresu.

Druhá linka je kolmice od středu palce k pomocné lince pod patou. Změříme a zapíšeme.

 • Měření šířky v OPK

Najdeme kloub palce a malíku (nejširší část), změříme šířku kolmého obkresu a zapíšeme.

 • Měření obvodů

1) Obvody od kloubu malíčku ke kloubu palce (tzv.OPK)

Zakreslíme na papír, kde je metr položený

Změříme dva obvody chodidla:

 • obvod pod chodidlem dokola
 • obvod nártu měřený od země k zemi

2) Poté měříme od kloubu malíčku ke kolmici chodidla

Zakreslíme, kde je metr položený

Změříme dva obvody chodidla:

 • obvod pod chodidlem dokola
 • obvod nártu měřený od země k zemi

3) Posunume metr doprostřed chodidla

Zakreslíme, kde je metr položený

Změříme dva obvody chodidla:

 • obvod pod chodidlem dokola
 • obvod nártu měřený od země k zemi

4) Posunume metr do nejvyššího bodu nártu

Zakreslíme, kde je metr položený

Změříme obvod přes nárt

5) Změříme obvod paty a lýtka

Změříme a zakreslíme obvod paty(prozutí) na papír

Změříme i obvod kotníku, lýtka, podle výšky dané obuvi

 • měřítko jako kontrolní prvek

Do pravého horního rohu prosím zakreslete pravoúhlý čtverec 2x2cm nebo 3x3 cm

!

Kdekoliv v obkresu naměřit 10-20 cm přímku - vertikálně

#

Kdekoliv v obkresu naměřit 10-20 cm přímku - horizontálně

Finální nákres by měl vypadat takto:

Share This